Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của các tổ chức

danh sách đỏ

ĐẶT VÉ THAM QUAN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

08.39100885

THÀNH VIÊN

| Tìm kiếm

 

Giới thiệu

Từ thời Trung Cổ, các vị hoàng đế Trung Hoa, Aztes và Ai Cập đã sưu tập các loài động vật lạ tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới và còn tiếp tục cho đến thế kỷ thứ XVIII.

Lịch sử và các vườn thú đã bắt đầu vào cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX với việc thành lập vườn thú đầu tiên ở châu Âu vào năm 1792:

Vườn thú Vienne (Áo), sau đó là các vườn thú Paris (1793), London (1826).