My Profile

First Name
Khánh
Last Name
Nguyễn
Email
mkhanh2111@yahoo.com.vn
Biographical Info
Là người nghiên cứu sinh học, yêu thích thế giới sinh vật. Có chuyên môn về công nghệ sinh học
Đây là nhóm mặc định chung của tất cả thành viên. Admin sẽ tạo ra các nhóm chuyên môn riêng để các thành viên có th...
Sorry, Khánh Nguyễn has not made any blog posts yet.
Khánh Nguyễn does not have any friends yet.