Chuồng rắn hổ mang chúa

Rắn hổ mang chúa đầu ngắn, dẹp, khó phân biệt với cổ. Thân màu vàng hay màu nâu chì, đỉnh có 1 vảy tam giác hướng về phía đuôi
Sống ở trung du, miền núi, ở các gốc cây lớn hay cây thân gỗ trong rừng bên bờ suối
Thức ăn chính là rắn nhỏ, khi đói sẽ ăn các loài động vậy, bò sát nhỏ