Giá vé và các chế độ miễn vé, giảm giá vé cho học sinh, du khách tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

I. CHẾ ĐỘ MIỄN VÉ, GIẢM GIÁ VÉ CỔNG, XE ĐIỆN, XE LỬA:

1. Miễn vé cổng cho các đối tượng sau:

2. Khách đoàn được miễn vé, giảm giá vé (Không tham gia chương trình Giáo dục của Trung tâm Giáo dục Vườn thú):

II. GIÁ VÉ CỔNG ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN:

– Học sinh các đoàn trường mẫu giáo, nhà trẻ, cấp 1: 40.000đ/ học sinh.
– Học sinh các đoàn trường từ cấp 2 trở lên: 60.000đ/ học sinh.
– Các đoàn khác: Giá vé tính theo chiều cao (Dưới 1m: miễn vé; Cao 1m đến dưới 1m3: 40.000đ/ vé; Cao từ 1m3 trở lên: 60.000đ/ vé)

III. GIÁ VÉ XE LỬA, XE ĐIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN:

– Học sinh các đoàn trường mẫu giáo, nhà trẻ, cấp 1: 15.000đ/ học sinh.
– Học sinh các đoàn trường từ cấp 2 trở lên: 20.000đ/ học sinh.
– Các đoàn khác: Giá vé tính theo chiều cao (Dưới 0,8m miễn vé; Cao từ 0,8m đến dưới 1m3: 15.000đ/ vé; Cao từ 1m3 trở lên: 20.000đ/ vé)