Trở thành nhà cung cấp

Bạn là nhà cung cấp?

Thảo Cầm Viên Saigon luôn tìm kiếm các nhà cung cấp tốt, có năng lực với các sản phẩm đã khẳng định được giá trị trên thị trường nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất đến khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn tin bạn có các sản phẩm nổi bật – Lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí hàng đầu, thì hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ bạn.

Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn chào đón các Doanh nghiệp/Cá nhân 100% Việt nam đã hoạt động từ 4 năm trở lên, thuộc các lĩnh vực như bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng của mình để đưa hình ảnh/sản phẩm/thông tin của các bạn trên các mạng lưới của chúng tôi, để nhiều người được biết hơn về các bạn – Và hoàn toàn miễn phí, với hy vọng hỗ trợ một phần nhỏ cho cộng đồng Doanh nghiệp/Start up Việt nam.

  • Giáo dục – Công nghệ
  • Nông nghiệp
  • Động vật, thực vật, bảo tồn
  • Thân thiện môi trường

Liên hệ: Thảo Cầm Viên Sài gòn