Author - SaigonZoo E-Shop

Tháng Mười 2023

Tháng Tư 2021

Cùng với sự phát triển của phong trào trồng nấm sạch tại nhà, thì cũng nảy sinh câu hỏi làm gì với phôi thải nấm sau khi đã thu hoạch?

Tác giả: Duc Lee Bỏ đi thì dễ rồi, nhưng phôi thải nấm có những tác dụng mà chúng ta còn chưa biết: Làm phân bón, làm giá thể trồng cây. Một thực nghiệm nhỏ khi ươm...

Tháng Ba 2021