Già Đẫy Nhỏ

Họ: Hạc
Đặc điểm: đầu và cổ trần. Mặt lưng và cánh đen ánn lục, mặt bụng trắng
Sinh thái: sống ở rừng ngập mặn, đồng cỏ ngập nước