Hươu cao cổ

Là loài thú cao nhất, cao từ 5-6m
Phân bố chính tại Nam Sa Mạc Sahara-Châu Phi