Khu bán Hoa – Kiểng – Rau sạch – Lưu niệm – In Ấn Thảo Cầm Viên

Khách hàng có thể mua các sản phẩm do Thảo Cầm Viên sản xuất trực tiếp tại Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai (Không cần mua vé cổng)
Các sản phẩm do Thảo Cầm Viên trực tiếp sản xuất. Sản phẩm được bán tại chỗ hoặc ship tận nơi theo yêu cầu