Sự mệnh cộng đồng

Nghiên cứu - Giáo dục - Bảo tồn

Môi trường xanh

Một xã hội với nhiều mảng xanh hơn

Động thực vật

Animal Lover - Together, we build it

Kiến thức cộng đồng

Nghiên cứu và chia sẻ kiến thức đến cộng đồng

Vé cổng cao từ 1.3m trở lên

Vé áp dụng cho quý khách hàng cao từ 1.3 mét trở lên

LƯU Ý: Khách hàng cao dưới 1 mét được miễn phí vé vào cổng (đi kèm phụ huynh)

Mua vé Online để bỏ qua hàng đợi xếp hàng khi bạn đến Thảo Cầm Viên

Vé cổng cao từ 1m đến dưới 1.3m

Vé áp dụng cho quý khách hàng cao từ 1 mét đến dưới 1.3 mét

LƯU Ý: Khách hàng cao dưới 1 mét được miễn phí vé vào cổng (đi kèm phụ huynh)

Mua vé Online khỏi lo xếp hàng

Miễn phí vé vào cổng cho các em nhỏ có chiều cao dưới 1 meter

(Đi kèm phụ huynh)

Mua vé
Online

Khỏi xếp hàng

Nhiều ưu đãi

Hàng hóa
đa dạng

Từ động thực vật

đến giáo dục bảo tồn

Đối tác của chúng tôi

You've just added this product to the cart: