We do not inherit the Earth from our Ancestors, We BORROW it from our children

Chúng ta không kế thừa tự nhiên từ cha ông, mà chúng ta đang vay của chính con em chúng ta. Khi sự lấy đi ở hiện tại là quá nhiều thì thế hệ sau có thể không còn cơ hội để gầy dựng lại…

Hãy cùng chúng tôi xây dựng ý thức bảo tồn – Tự nhiên phải là nơi bảo tồn tốt nhất nếu chúng ta không tận diệt.

Nhật ký cứu hộ VOỌC CHÀ VÁ Chân Xám

Buổi sáng chủ nhật thanh bình, với lịch trực tại xí nghiệp động vật, và lịch dạy học chương trình “TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TẠI THẢO CẦM VIÊN” đã được lên kế hoạch trước, thì chuông điện thoại reo, “Chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi cứu hộ voọc chà vá chân xám nghe em, 10h00 xuất phát”. Thông tin từ Phòng Kỹ thuật cơ bản nhẹ nhàng là vậy nhưng khối lượng công việc kèm theo thì không ít chút nào. Bạn phải chuẩn bị cơ số dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vận chuyển động vật,… đồng thời liên hệ với tổ chăn nuôi để chuẩn bị chuồng trại, máng ăn, máng uống,… đầy đủ, để tiếp nhận thú khi đoàn quay trở về