Các loài thú ngoại nhập

 

Các loài thú nhập ngoại hiện có tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đều thuộc hàng quý hiếm trong tự nhiên, như: tê giác trắng, linh dương sừng kiếm, linh dương sừng xoắn, linh dương đầu bò, linh dương Bles, hươu cao cổ, ngựa hoang, hà mã, hà mã lùn, cò đỏ, vượn cáo, khỉ râu trắng, khỉ sóc…

Các loài thú nguồn gốc Việt Nam

Tên khoa học Mammalia được đặt bởi Carl Linnaeus năm 1758, xuất phát từ tiếng Latin mamma (“vú”). Tất cả con cái cho con bú bằng sữa tiết ra từ tuyến vú. Theo Mammal Species of the World, 5.416 loài được biết đến vào năm 2006. Lớp Thú được phân thành 1.229 chi, 153 họ và 29 bộ. Năm 2008, IUCN đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá động vật có vú toàn cầu kéo dài 5 năm với sự tham gia của 1.700 nhà khoa học để lập Sách đỏ IUCN, trong đó ghi nhận 5.488 loài được công nhận vào cuối thời kỳ đó.
Tại Thảo Cầm Viên Sài gòn hiện đang bảo tồn rất nhiều động vật có vú trong nước