Voi Châu Á

VOI CHÂU Á
Elephas maximus Linnaeus , 1758 ASIAN ELEPHANT
Có thể nặng đến hơn 4 tấn . Chỉ có voi đực có ngà nặng 15 – 20 kg , da rất dày , lông thưa , đầu vòi có một núm thịt …
PHÂN BỐ Việt Nam , Thái Lan , Malaysia , Lào , Campuchia , Ấn Độ , Mianmar , Indonesia
SINH THÁI Sống ở rừng thưa , rừng thí sinh pha tre nứa trong các thung lũng hay đồi núi thấp .
SINH SẢN Thức ăn : cỏ , lá cây , măng tre , chuối rừng tháng . Chu kỳ 4 – 5 năm lứa , mang thai 21 – 22 ..
TÌNH TRẠNG Rất nguy cấp ( CR )