Monthly Archives - Tháng Ba 2021

Tháng Ba 2021

Cận cảnh con “voi bà” lớn tuổi nhất Sài Gòn

“Voi bà” năm nay đã 64 tuổi, nặng khoảng 4 tấn và có tên thường gọi là Chuông. Chuông cũng là con voi đầu tiên được nuôi tại Thảo Cầm Viên. https://thanhnien.vn/video/phong-su/can-canh-con-voi-ba-lon-tuoi-nhat-sai-gon-158593v.html?fbclid=IwAR2uPNPBLDjmeY4i7tguVgAmq8nvU2G06z_uc1tF0lcwYs0RLxkp8sVPZRU