Hoa Đậu Biếc

Loại cây leo thân thảo dễ trồng
Phát triển nhanh

Sống được lâu năm

Hoa có thể dùng pha trà

Sử dụng trong thực phẩm

ĐẶT HÀNG CÂY HOA ĐẬU BIẾC