Chuyện ly kỳ ở Thảo Cầm Viên: ‘Voi bà bà’ 62 tuổi nghĩa hiệp