Sự kiện lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc Khánh 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5