Sự kiện lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc Khánh 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5

Back to Tin tức về Thảo Cầm Viên

Sự kiện lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc Khánh 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5

1 CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC – XIẾC – ẢO THUẬT ĐẶC BIỆT

Ca nhạc: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023

  • Buổi sáng : từ 10h30 – 12h30: 05 xuất
  • Buổi chiều : từ 13h00 – 15h30: 05 xuất

– Địa điểm : Sân khấu ca nhạc Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

2 CHƯƠNG TRÌNH MÚA LÂN – SƯ – RỒNG

Thời gian thực hiện: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

  • Buổi sáng : Từ 09h00 – 10h30

– Địa điểm: Trục đường Thống Nhất Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

3 RỐI CỔ ĐỘNG

Thời gian thực hiện: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

  • Buổi sáng : từ 09h00 – 11h00

– Địa điểm: Cổng Thị Nghè và cổng Thống Nhất

4 VƯỜN THÚ THIẾU NHI

Thời gian thực hiện: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

  • Buổi sáng : từ 09h00 – 11h00
  • Buổi chiều : từ 14h00 – 16h00

Địa điểm: Vườn thú thiếu nhi Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

5 BẢO TÀNG ĐỘNG – THỰC VẬT

Thời gian thực hiện: từ 09h00 -16h00 cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

Địa điểm: Khu vực phòng tiêu bản mới.

6 CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUÁN NHAN HƯƠNG

 Thời gian thực hiện: từ 09h00 -16h00 cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

Địa điểm: Khu vực quán nhan hương cũ.

7 VƯỜN BƯỚM VÀ VƯỜN HỒNG HẠC MỞ CỬA CHO DU KHÁCH THAM QUAN

Thời gian thực hiện: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

Địa điểm: Vườn Bướm, Vườn Hồng Hạc.

8 SÂN CHƠI NƯỚC THIẾU NHI

Thời gian thực hiện: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

Địa điểm: Khu vực sân chơi nước thiếu nhi.

9 BIỂU DIỄN TẬP TÍNH THÚ

Thời gian thực hiện: cho các ngày từ 29/04 đến ngày 03/05/2023.

  • Chăm sóc Voi: Từ 09h00 đến 09h30 – Khu vực Chuồng Voi
  • Chăm sóc răng Hà Mã: Từ 09h30 đến 10h00 – Khu vực Chuồng Hà Mã
  • Cho Hổ ăn: Từ 15h00 đến 15h30 – Khu vực Chuồng Hổ

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Back to Tin tức về Thảo Cầm Viên